Individuelle samtaler

Når en ung sidder fast i et uhensigtsmæssigt mønster, er det ofte nødvendigt at give ham eller hende mulighed for at arbejde med dette i et trygt og konstruktivt rum, hvor den unge bliver set én til én. Her sætter den unge ord på det svære og får afklaring og andre veje at gå.

Jeg veksler mellem coaching, systemisk familieopstilling og stressvejledning i de individuelle samtaler, og jeg trækker på en anerkendende, omsorgsfuld og tryg tilgang i mødet med den unge.

Den unge kan i samtaleforløbet få redskaber til f.eks.:

  • at styrke sit selvværd
  • at tackle eksamensangst
  • at tackle sin studietid bedre
  • at sætte klare mål
  • at afklare sine forhindringer
  • at finde motivation
  • at handle på sine drømme om fremtiden
  • at finde sin indre styrke

Kontakt

Book eller hør mere på:  21 27 69 55 eller st@thunoeco.dk