Thunøe & Co. (Leverandøren) er databehandler for de personoplysninger, som behandles på vegne af Kommunen.

Dataansvarlig:

Jeg, Susanne Thunøe, er den dataansvarlige og kan kontaktes på følgende måde:

Thunøe & Co.
V/ Susanne Thunøe
Stolpeager 63
2670 Greve
CVR nr.: 35629564
Telefon: 21 27 69 55
E-mail: st@thunoeco.dk

Ikrafttræden og varighed:

Thunøe & Co. er ansvarlig for data, så længe Thunøe & Co. samarbejder med Kommunen, er i besiddelse af eller på anden vis behandler personoplysninger på vegne af Kommunen.


Behandlingens formål:

 1. Behandling af Kommunens oplysninger sker i henhold til formålet i aftalegrundlaget.
 2. Thunøe & Co. anvender ikke oplysningerne til andre formål.
 3. Oplysningerne behandles udelukkende efter instruks fra Kommunen – ingen andre.


Tekniske sikkerhedsforanstaltninger:

 1. Thunøe & Co. har etableret sikker mail via en ekstern IT-udbyder, der lever op til kravene.
 2. Thunøe & Co. er desuden på den officielle tunnelmail-liste fra FuseMail.

 

Eksterne kommunikationsforbindelser:

 1. Thunøe & Co. har etableret sikker mail via en ekstern IT-udbyder – Office 365
 2. Thunøe & Co. er på den officielle tunnelmail-liste fra FuseMail

 

Generelle sikkerhedsforanstaltninger:

 1. Thunøe & Co. gemmer mapper med personlige data i et aflåst arkivskab.
 2. Mail er fjernet fra telefonen.
 3. I kalenderfunktionen på telefon og PC skrives initialer og et nummer, der henviser til borgerens fulde navn på en liste for at sikre anonymitet. Listen med borgerens navn og cpr. nr. opbevares elektronisk i Office 365.

 

Inddatamateriale som indeholder personoplysninger:

 1. Inddatamateriale der modtages via sikkermail fra jobkonsulenter gemmes i mail (Office 365) i 30 dage – herefter slettes de.
 2. Data der evt. anvendes ifm. individuelle samtaler gemmes i en mappe i et aflåst arkivskab.

 

Uddatamateriale som indeholder personoplysninger:

 1. Uddatamateriale sendes via sikkermail
 2. Sendte mails slettes efter 30 dage
 3. Thunøe & Co. fakturerer via Virk.dk

  

Underdatabehandlere:

Perspektiva IT ApS

Højvang 5

4300 Holbæk

Tlf.: 88530200

Cvr. Nr. 29616892

IT-udbyder Perspektiva IT, Højvang 5, 4300 Holbæk har ingen af Thunøe & Co. data liggende i et datacenter, da disse ligger hos Microsoft i deres Office løsning 365 inden for EU.


Dinero.dk

Der  føres regnskab og oprettes fakturaer i Dinero.dk. Thunøe & Co. har indgået databehandleraftale med Dinero.dk, hvilket er garanti for, at de gældende regler om beskyttelse af data overholdes.

 

Kategorier af registrerede:

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede:

 1. Borgere på uddannelseshjælp
 2. Elever på SU

 

Kategorier af oplysninger, der behandles om de registrerede:

 1. Navn, personnummer, telefonnr. og adresse
 2. Bogholderimæssige oplysninger opbevares i 5 år, hvorefter de slettes eller destrueres. Dette gøres for at opfylde regnskabsloven med hensyn til opbevaring og dokumentation.