Læreruddannelse / pædagogisk baggrund

Med uddannelse og erfaring som folkeskolelærer er didaktik og planlægning af undervisningsforløb i højsædet.

Det omfatter evnen til at stå frem og være leder i et rum, være levende og engageret, at gøre sig pædagogiske overvejelser om, hvad der er passende at sige til de unge samt have forståelse for, hvor de unge er i deres udvikling både aldersmæssigt og processuelt.

Disse ting er med til at skabe en tryg og konstruktiv ramme for et undervisningsforløb.