Stressvejledning

Stressvejledning tager udgangspunkt i en særlig spørgeguide, som afklarer, hvad årsagen til stressen er, hvor stresset den unge er, og hvor han eller hun er i erkendelsesfasen af, at han eller hun har stress.

Når disse ting er kortlagt, handler forløbet om at give de unge værktøjer til at håndtere stresssituationen, hvornår de skal vende tilbage til studie eller arbejde og i hvilket omfang, samt om de skal tilbage til det samme sted eller flytte arbejdsplads, studie eller fagområde.

En essentiel del af del af stressvejledningen er den metakognitive tilgang, som hjælper de unge med at bekymre sig mindre, fordi de bliver observatører af deres egne tanker. Dette resulterer i, at den unge lærer at styre sine tanker – i stedet for at tankerne styrer den unge.