Systemisk familieopstilling

Familieopstilling, også kendt som systemisk opstilling, er en metode, der åbner op for en heling af gamle sår, så den unge kan forsone sig med sin historie og få fred med sig selv og sin familie eller andre relationer.

En systemisk opstilling koncentrerer sig om de systemer, vi lever i og om forskellige roller og deres indbyrdes forhold. Det er en blid men dybdegående metode til forsoning med den familie eller det system, vi kommer fra.

Man arbejder her med den individuelle unge, og ud fra en samtale dannes et visuelt billede af situationen. Den unge giver filtmåtter i forskellige farver karakterer (fx mig, far, min kæreste) og abstrakte begreber (fx kærlighed, svigt, sorg) og placerer disse i lokalet. Herfra stiller den unge sig på den filtmåtte, der repræsenterer “mig”, og man taler om de andre karakterer og abstrakte begreber.

Tilgangen giver den unge adgang til at mærke sin krop, hvorfra følelser kan forløses, så den unge kan blive sat fri af negative mønstre.