Værdigrundlag

Jeg tror på, at vi mennesker udvikler os i samspil med andre mennesker. Derfor er det 
vigtigt at skabe en god relation, der bygger på tillid og troværdighed.

Jeg tror på, at den eneste, der kan ændre noget i den unges liv, er den unge selv. Derfor er det
vigtigt, at det er den unge selv, der har førertrøjen på og er med i alle beslutninger og målsætninger,
der handler om han eller hendes liv. Det er motiverende og giver styrke at træffe valg.

Jeg tror på, at en tydelig kommunikation og krav er med til at skabe tryghed for den unge.
Kravene skal matche den unges kompetencer og samtidig være udfordrende, så han eller hun
udvikler sig og tilegner nye kompetencer. På den måde styrkes selvværdet.