WORKSHOP: STYRK DIG SELV – OG BLIV KLAR TIL UDDANNELSE

– ET FORLØB PÅ 7 UGER

Målgruppe

Et forløb for unge i alderen 18-30 år, der ønsker afklaring på, hvilke veje de skal gå i forhold til uddannelses- og karrierevalg. Fælles for målgruppen er, at de har nogle barrierer, der gør, at de har svært ved at påbegynde og/eller gennemføre en uddannelse, har dårlige skoleoplevelser med i bagagen eller har svært ved at være en del af arbejdsmarkedet.

Formålet

Vi arbejder med den enkelte deltagers kompetencer og ressourcer for derved at synliggøre, hvilke styrker den unge allerede besidder, og hvilke udfordringer der skal arbejdes målrettet med. Til slut i forløbet lægger den unge i samarbejde med en UU-vejleder/virksomhedskonsulent en plan for det videre uddannelses- eller praktikforløb.

Målet med kurset er bl.a., at den unge:

  • bliver i stand til at træffe et uddannelses- eller karrierevalg
  • får styrket sin motivation for at påbegynde uddannelse
  • bliver tro mod egne værdier – og tør stå ved dem
  • får øjnene op for egne mål og drømme – og fører dem ud i livet
    vi finder et specifikt mål at arbejde med vha. SMART-modellen
  • tager førertrøjen på – og tager ansvar for sit eget liv

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Sted:
Stenhusvej, 4300 Holbæk

Varighed:
Hver onsdag Kl. 9.45-13.30 i 7 uger
NB: Der kan forekomme småændringer ift. kursusdag

Antal deltagere:
Max 12

Forplejning:
Frugt, brød, smør, te, vand og kaffe er inkluderet i prisen

Status
Efter endt gruppeforløb udarbejdes en kort beskrivelse af, hvad den enkelte deltager fremadrettet arbejder hen imod i forhold til uddannelse, job og evt. praktikforløb.